- Advertisement -

archiveлизинг

Правда

Србија: Луѓето на „лизинг“, поволно

До пред десет години идејата една фирма да ги изнајмува работниците на друга фирма, онака како што се изнајмуваат волови,...