(ИНТЕРВЈУ) Со кои предизвици се соочуваат локалните новинари?

Локалните медиуми, а со тоа и локалните новинари играат суштинска улога, бидејќи нивните приказни се од особена важност за градот

Прочитај повеќе