Млади мобилизатори со швајцарска помош иницираат конкретни промени на локално ниво

26-годишната Мартина Јаческа е од Пробиштип. Во период од шест месеци, во рамки на нејзина иницијатива, таа го следеше спроведувањето

Прочитај повеќе