Успехот во барањето за бенефициран стаж само ако во Комисијата бидат вклучени експерти од тие области, порачаа МАКАМТРАНС и ГРИТГ

Независниот синдикат на камионските транспортери на Македонија-НСКТМ  МАКАМТРАНС и Независниот синдикат на градежни работници инжинери и трговци во градежништвото-НС ГРИТГ

Прочитај повеќе