Земјоделците многу ретко се здружуваат во задруги

Во Македонија се оформени само четириесетина земјоделски задруги, иако имаме огромен број индивидуални земјоделци. Законот за формирање на задругите одамна

Прочитај повеќе