Малолетните деца се бројот како невработени

И покрај задолжителното средно образование, сепак лицата од 15 до 19 години се сметаат како работоспособни и фигурираат како посебна

Прочитај повеќе