Четвртина од Европа ја демнее сиромаштија, а Македонија?

Иако, генерално гледано, светот денес е многу побогат отколку што бил некогаш, бидејќи во минатото поголем дел граѓани, освен мала

Прочитај повеќе