МОН: доставата на новите материјали за учење за прво, второ, четврто и петто одделение и на учебниците за останатите одделенија ќе заврши пред 1 септември

Дистрибуцијата на новите материјали за учење кои ги подготви Министерството за образование и наука во соработка со Бирото за развој

Прочитај повеќе

Се додека зголемувањето на платите не е проследено со зголемување на продуктивноста, одливот ќе продолжи

Бобан Илијевски Градежниот сектор е еден од оние коишто се најмногу погодени од одливот на квалификуваните работници од Македонија кон

Прочитај повеќе