Стечајците со стаж под 15 години ги нема во новиот закон за материјално обезбедување

Меѓу 1.000 и 2.000 стечајци ќе добијат материјална помош до пензионирање со новиот закон за материјално обезбедување на невработените лица

Прочитај повеќе

Нови 1,000 стечајци ќе добијат право на надомест

Нов закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата или „стечајци“ кој

Прочитај повеќе