Одржана последната работилница на МАЧР

„Корпоративен пристап во менаџирањето на човечките ресурси преку градење општествената одговорност и јакнење на тимскиот дух“, беше темата на која

Прочитај повеќе