30 мајсторски дипломи доделени на фризери за доквалификација и преквалификација на кадри

Триесет лица се стекнаа со мајсторски дипломи што ќе им овозможат да учествуваат во оспособување идни кадри фризери. Ќе можат

Прочитај повеќе