Победникот на натпреварот во лежење во Црна Гора демолирал медиум што го нарекол „џаболебар“

 Победникот на овогодишниот 12. Натпревар во лежење во Црна Гора, Жарко Пејановиќ, познат како Кнеле од Забјело, упаднал во просториите

Прочитај повеќе