УСЈЕ донираше медицинска опрема и апарати во јавното здравство во вредност од 100.000 евра

Од почетокот на здравствената криза предизвикана од Ковид 19 вирусот, Цементарница УСЈЕ во континуитет му дава поддршка на јавното здравство

Прочитај повеќе