Споредба на мерењата на Макстил и оние на Гази Баба: Ниски вредности под гранично дозволените и во деновите кога фабриката работела

Макстил започна нова пракса кај македонските компании со јавно објавување на емисиите на цврсти честички кои се испуштаат од производствените

Прочитај повеќе