Министерството за животна средина и просторно планирање со апел до јавноста

Министерството за животна средина и просторно планирање внимателно и континуирано го следи квалитетот на воздухот преку државната мрежа на мерни

Прочитај повеќе