Меѓународната конфедерација на синдикати со поддршка на протестот на КСС!

Меѓународната конфедерација на синдикати (ИТУК) која на светско ниво здружува повеќе од 200 милиони работници во 163 земји и територии

Прочитај повеќе