Finance Think: Над 58 % од нерегистираните микровршители располагаат со друг извор на приходи

Finance Think – Институт за економски истражувања и политики ја публикуваше студијата „Нерегистрирани микровршители на деловна активност во Северна Македонија:

Прочитај повеќе