МТСП: Додатокот од 1000 денари за корисниците на ГМП ќе продолжи од октомври до март

Во однос на информациите изнесени во јавноста за наводно кратење на додатокот од 1000 денари за корисниците на Гарантирана Минимална

Прочитај повеќе

Кој не може да оствари право на гарантирана минимална помош – втор дел

Кој не може да оствари право на гарантирана минимална помош – втор дел Правото на гарантирана минимална помош нема да

Прочитај повеќе

Право на гарантирана минимална помош – прв дел

Право на гарантирана минимална помош – прв дел Состојбата во која се наоѓаат голем број од македонските граѓани воопшто не

Прочитај повеќе

Се олеснува пристапот на граѓаните до гарантирана минимална помош

Овозможување олеснет пристап до правото на гарантирана минимална помош за лицата/домаќинствата во време на вонредни околности – утврдено постоење кризна

Прочитај повеќе