Националната федерација на фармери се против продажба на земјоделско земјиште

Како претставници на земјоделците и малите земјоделски стопанства никогаш не сме се согласувале да се донесуваат закони преку кои ќе

Прочитај повеќе