Кои се 900 Македонци со годишни приходи над 80 илјади евра?

Кои се 900 најбогати Македонци, чии годишни приходи изнесуваат најмалку 81 илјади евра, а често и многу повеќе. Или, кои

Прочитај повеќе