И граѓаните кои примаат плата се сиромашни

Сиромаштијата која се пренесува од генерација на генерација е најдолгорочен проблеми на македонското општество. Невладиниот сектор смета дека потребно е

Прочитај повеќе