archiveневладин

ЕкономијаМакедонија

Невладиниот сектор бара поголема транспарентност за ефектот од владините мерки

Кои економски мерки помогнале, а кој не. Според невладините организации не постојат јавно достапни анализи за тоа какви резулатите дале...