Во кои случаи невработеното лице би го изгубило правото на паричен надоместок?

Во кои случаи невработеното лице би го изгубило правото на паричен надоместок? Како што знаеме право на паричен на доместок

Прочитај повеќе