Кој сè претставува невработено лице?

Кој сè претставува невработено лице? Невработено лице е лице пријавено во Агенцијата за вработување, кое е невработено и активно бара

Прочитај повеќе