Дали средното стручно образование е решение за намалување на невработеноста кај младите?

Истражувањата на пазарот на трудот во Република Северна Македонија укажуваат на сериозна дефицитарност на стручните занимања, што пак со соодветно

Прочитај повеќе