Зголемување на нееднаквостите како резултат на разликите на платите

Зголемување на нееднаквостите како резултат на разликите на платите Нееднаквоста помеѓу работниците е несразмерно поттикната од големите разлики во платите

Прочитај повеќе

Ангеловска: Преку јасна стратегија и партнерство ги решаваме невработеноста и сивата економија

Преку партнерство и јасна стратегија може да се надминат предизвиците како неадекватноста на пазарот на трудот, неформалната економија и подобрување

Прочитај повеќе