Најголемиот дел од невработените биле на договори на определено работно време

Бобан Илијевски Според Прегледот на регистрирани пријави на засновани работни односи од евиденција и надвор од евиденција на невработени лица,

Прочитај повеќе

Најголем дел од невработените биле ангажирани на определено работно време, покажуваат податоците на АВРМ

Агенцијата за вработување прави прегледи на засновани работни односи од евиденција и надвор од евиденција на невработени лица. Овие податоци

Прочитај повеќе