Голем број на млади луѓе влегуваат во пазарот на трудот неподготвени

Пазарот на трудот во Европската унија се менува, новата технологија, дигитализацијата, реформи во пазарот на трудот, демографски предизвици, економската криза

Прочитај повеќе