Договор за вработување со неполно работно време со повеќе работодавачи

Тема: Договор за вработување со неполно работно време со повеќе работодавачи Одредбите од членот 49 од Законот за работни односи

Прочитај повеќе