Кој има поголема заработка, нотарите или извршителите?

Нотарите и извршителите се многу доходовни занимања. Нивните профитни маргини (добивка пред оданочување како дел од приход) не паѓаат под

Прочитај повеќе