Во подготовка Закон за оџачарски работи

Град Скопје изработи текст на нацрт-закон за оџачарски работи, кој има за цел да ја возобнови и промовира професијата оџачар

Прочитај повеќе