Синдикатот на УМВК бара поголеми плати и подобри работни услови

Зголемување на платите на вработените во Управата на водење на матична книга (УВМК), креирање посебен колективен договор, подобрување на условите

Прочитај повеќе