archiveпотпросечни

ЕкономијаМакедонија

Колкави се платите на просветните работници во регионот?

Платите на наставниците се потпросечни во земјава. Факултети.мк направи споредба помеѓу личните примања на колегите на нашите наставници во земјите...