Живот на рати – потрошувачките кредити од голема помош за Македонците

Граѓаните во Македонија најмногу подигнуват потрошувачки кредити од банките.  Заемите тие неретко ги користат за да покријат долговите за режиски

Прочитај повеќе