Воведување на право за менструално отсуство во Македонија?! Замбија и Тајван се сто години пред нас во унапредување на работничките права

Правото на платено отсуство поради потешкотии за време на менстуралниот циклус кај жените во Македонија, се‘ уште е табу тема.

Прочитај повеќе

Најголем дел од невработените магистри и доктори на науки се од областа на правото

Во Агенцијата за вработување на РСМ, според последната евиденција за невработени лица, има 623 невработени магистри на науки, како и

Прочитај повеќе

Колумна: Право на доење од аспект на ЗРО

Колумна на Бобан Кочовски, познавач на областа на трудовото право и човечките ресурси Работното законодавство во Република Македонија предвидува широк

Прочитај повеќе

Што претставуваат привремените вработувања?

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Што претставуваат привремените вработувања? Привремени вработувања се оние вработувања кои се за вршење

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Правото на штрајк од еден поинаков агол

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Правото на штрајк од еден поинаков агол Имајќи ги во предвид актуелните состојби

Прочитај повеќе

Кога работникот има право на надоместок?

Кога работникот има право на надоместок? Работодавачот е должен да му исплати на работникот надоместок на платата во случаите на

Прочитај повеќе

Што претставува актот за систематизација, а што актот за внатрешна организација во институциите?

Фејсбук статус на Проф. Д-р Лазар Јовевски: Рубрика за трудово и социјално право Тема: Што претставува актот за систематизација, а

Прочитај повеќе

Кога дете стекнува право на користење на семејна пензија?

Дете корисник на семејна пензија Детето стекнува право на користење на семејна пензија до наполнети 15 години живот, а ако

Прочитај повеќе

Кој има право на семејна пензија?

Кој има право на семејна пензија? Согласно Законот за пензиско и инавалидско осигурување семејна пензија може да остварат членовите на

Прочитај повеќе

Право на гарантирана минимална помош – прв дел

Право на гарантирана минимална помош – прв дел Состојбата во која се наоѓаат голем број од македонските граѓани воопшто не

Прочитај повеќе