Finance Think и МОТ: Потребна е доквалификација или преквалификација на невработените без занимање и гимназиско образование

Подготвил: Бобан Илијевски Јазовите на пазарот на труд од аспект на образование се долгорочен и структурен проблем. Постои недостиг на

Прочитај повеќе

САДУ: Предвремено пензионирање и преквалификација, наместо трансфер во приватен сектор

Денеска дел од Претседателството на синдикатот на администрација и државна управа – САДУ, на чело со Претседателот на синдикатот Благоја

Прочитај повеќе