archiveприватизација

ЕкономијаМакедонија

Владата одобри приватизација на Македонска пошта

Владата го отвори патот за приватизација на Македонски пошти. До крајот на годината треба да биде готова физибилити студијата која...