archiveпрограмери

ЕкономијаМакедонија

Народна Банка вработува шест лица…

Народна Банка на РСМ вработува шест лица на неопределено време. Се бараат кандидати за позициите: помлад систем инженер, помлад организатор,...