Мајстор се станува преку вложување на труд и посветеност, а не преку учење на дефиниции, вели Трајкоска

Работодавачите почнуваат повеќе да ги вреднуваат компетенциите на кандидатите за работа, отколку образованието коешто го поседуваат. Ова за порталот Работник

Прочитај повеќе