- Advertisement -

archiveпросени

Светот на работникот

Текстилни работнички: Тоалетот е отклучен само кога доаѓа инспекција

Ниски плати, мобинг, работа во просечни услови за заштита на здравјето, недоверба во инспекторатот и во синдикалното дејствување. Текстилните работници и...