Лекција по трудово право на проф. Јовевски: Професионална ориентација на невработени лица

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Професионална ориентација на невработени лица Професионална ориентација претставува помош која ја дава Агенцијата

Прочитај повеќе