- Advertisement -

archiveпрофесионални заболувањаа

Светот на работникот

Притисокот на работното место води во депресија

Според проценките на експертите депресијата, како една од манифестациите на зголемениот притисок на работното место, се развива во општонародна болест....