И во услови на пандемија, ИОРРМ и КПРСМ продолжуваат со едукација и обука

Во текот на минатата недела на 16 и 17 јули во зградата на Едукативниот Центар М6 се одржа Конференција на

Прочитај повеќе

Потпишан договор за соработка меѓу Комората на сметководители и на проценувачи

Креирање на платформа за заедничко делување со особен акцент за подобрување на квалитетот на работа, на националната легислатива, како и

Прочитај повеќе