Дали сабота ви е работен ден или работите прекувремено?

Дали сабота ви е работен ден или работите прекувремено? Согасно закон, работното време во Република Македонија за една недела треба

Прочитај повеќе