archiveработилница

МакедонијаСиндикат

Одржана работилницата: „Моето право на иформираност“

Од 23.01 до 25.01.2020 година, во Велес се одржа работилница насловена “МОЕТО ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ”, која беше организирана од страна...
МакедонијаПравдаСиндикат

Работилница: Безбедност и здравје при работа и како да се справиме со повредите на работното место?

„Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето...