На кого паѓа товарот на докажување во одредени работни спорови?

На кого паѓа товарот на докажување во одредени работни спорови? Ако кандидатот за вработување, односно работникот, во случај на спор

Прочитај повеќе