„Пандемијата просечното работно време во Македонија го намалила на 32 часа“

Бобан Илијевски Минатата недела пишував за тоа дали во Македонија ќе се зголеми фондот на работни часови, кој според Заводот

Прочитај повеќе

Во пракса, работиме најмногу часови во регионот и Европа, а земаме најмали плати

Бобан Илијевски Еден работник во Македонија којшто е ангажиран на полно работно време, во просек работи над 40 часа, неделно.

Прочитај повеќе

Пандемијата предизвика повеќе работни часови во земјите од ЕУ

Во вториот квартал од 2021 година, вработени лица на возраст меѓу 20 и 64 години во ЕУ работеле вкупно 3%

Прочитај повеќе

Црногорците и Македонците најмногу работат во Европа

Од сите европски земји, лани најмногу се работело во Црна Гора, 44,5 часа неделно, но и во Северна Македонија која

Прочитај повеќе

Права од работен однос: Работно време, прекувремена работа, организација на работното време…

Платформата на Економско – социјалниот совет и социјалните партнери „Мој труд, мои права“ има за цел да ги информира граѓаните

Прочитај повеќе