„Ситуацијата ќе донесе резултат со уште 400.000 иселени за следните 10 години“

По вчера објавениот податок дека околу 700.000 Македонци или околу една четвртина од населението денес живее надвор од државата и

Прочитај повеќе

„Склучување на договор за обука на наши работници во Германија, само за размена на искуства, а не одлив на кадри“

Бобан Илијевски Дали треба Македонија да склучи меѓународен договор со Германија за обука на квалификувани кадри и вработување? Ова е

Прочитај повеќе