Најголеми трговски партнери на Македонија се Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот

Прочитај повеќе