Распоредување на работното време

Распоредување на работното време Секој работодавач е одговорен за организирање на работниот процес и работното време на своите вработени. Независно

Прочитај повеќе

Распоредување на работното време

Распоредување на работното време   Распоредувањето и условите за времено прераспоредување на работното време се одредуваат само со закон, колективниот

Прочитај повеќе